Please Wait
Wykonaj test Odnajdź swoje flow jako przedsiębiorca
Kreatorzy to szeroko poglądowi myśliciele, którzy mają niebywałą zdolność do rozpoczynania nowych projektów, mimo iż kończenie ich może być dla nich szokująco trudne. Ich tempo i rozpęd mogą być wykańczające dla ich najbliższego otoczenia, a oni sami bardzo rzadko wiedzą jak i czy są w stanie wykorzystać 100 % swoich możliwości. Bardzo typowym zachowaniem dla kreatora jest skakanie z jednego projektu na drugi... nigdy w pełni nie spijają śmietanki sukcesu ze swoich wysiłków. Przykładami kreatorów, którzy odnieśli sukces są Steve Jobs, JK Rowling i Richard Branson.
Gwiazdy są świadome siły ich osobowości i często wykorzystują to nie zdając sobie sprawy z negatywnego wpływu, jaki takie zachowanie może mieć na ich otoczenie. Podczas zwiększania swojej umiejętności świecenia, Gwiazda może wypalić się z powodu zbyt dużej presji wywieranej na samą siebie. Większy sukces bardzo często ciągnie za sobą większy stres oraz nieumiejętne wykorzystywanie gwiazdorstwa w stabilny sposób. Przykładami Gwiazd, które odniosły sukces są Oprah Winfrey, Martha Stewart (jednak Mathta Stewart nie wiedziała, że odnalazła swoją ścieżkę i zboczyła z niej... to musiała być bolesna lekcja) i Anthony Robbins.
Używając systemów i procedur, Mechanicy mają zdolność kontrolowania i zarządzania ludźmi bez konieczności posiadania charyzmatycznych cech przywódczych. Mechanicy mają zdolność przetrwania i polegają na duplikacji i replikacji oraz lubują się w kwestionowaniu obecnego stanu rzeczy. Mechanicy mogą zakopać się w szczegółach tracąc tym samym z oczu większy obraz. Przykładami Mechaników, którzy odnieśli sukces są Ray Kroc i Sam Walton.
Lordowie patrzą na wielkich przedsiębiorców i gwiazdy i zachodzą w głowę, jak to jest, że oni za nic w świecie nie chcieliby zajmować się tym, czym oni się zajmują. Lordów widuje się rzadko, ale jak już są dostrzeżeni to tarzają się w kasie lub kontrolujących zasoby naturalne czy rękodzieła. Działają oni powoli i pewnie, co frustruje wielu z ich otoczenia i niewątpliwie właśnie ta cecha może przyczynić się do stających na ich drodze wyzwań po drodze do bogactwa. John D Rockefeller i J Paul Getty są dwoma znanymi Lordami, którzy odnieśli sukces (jednak stali się sławni dopiero, gdy osiągnęli status najbogatszych ludzi na ziemi).
Supporterzy mają silne umiejętności międzyludzkie i są genialni w budowaniu relacji, jednak ich wiedza na temat wykorzystania ich umiejętności w tworzeniu trwałego bogactwa tak, aby się tym bawić, jest słaba. Systemy nie są ich mocną stroną, więc wartość, którą nabudują może zostać łatwo zatracona. Przykładami Supporterów, którzy odnieśli sukces są Jack Welsh oraz Meg Wittman.
Wiele osób widziało siebie w roli Tradera, ponieważ wierzyli, że dzięki temu zwiększy to ich wyniki w sprzedaży zarówno online jak i bezpośredniej. W rzeczywistości większość ludzi nie jest stworzona do bycia Traderem, co po części wyjaśnia, dlaczego osoby próbujące wchodzić w tę rolę, tracą swoje pieniądze. Ich siła w umiejętnym skupieniu się na pracy tu i teraz jest jednocześnie ich słabością, ponieważ często tracą z oczu szeroki obraz i wizję. George Soros osiągnął ogromne bogactwo właśnie dzięki podążaniu swoją ścieżką Tradera.
Dealmakerzy mają we krwi komunikację, wywieranie wpływu oraz negocjacje z idealnym wyczuciem czasu i cierpliwością. Mogą czasem dać się ponieść i sprawić wrażenie bycia kąpanym w gorącej wodzie, przez co mogą stracić wiarygodność w oczach swoich kontaktów. Bez jasnej niszy, w której będą mogli wykorzystać swoje umiejętności, Dealmakerzy mogą zwątpić w swoje umiejętności jako wiarygodne źródło do budowy bogactwa. Przykładami Dealmakerów, którzy odnieśli sukces są Donald Trump i Rupert Murdoch.
Accumulator jest najbezpieczniejszym z profili, który polega na systemach pomagających mu utrzymaniu stabilnego wzrostu bogactwa. Wielu poszukiwaczy bogactwa wybiera to podejście, ale jako że jest ono jednocześnie najwolniejsze, szybko niecierpliwią się i rezygnują z niego przed osiągnięciem sukcesu, na który liczyli. Wiele osób postrzega Accumulatorów jako osoby niezdecydowane oraz stale odkładające wszystko na później. Również często Accumulatorzy przemykają niezauważeni. Warren Buffet jest prawdopodobnie najbardziej znanym przedstawicielem profilu Accumulator.
There are 8 positions to play in the game of Wealth. Which position is more suited to your personality? Click on the profiles above to learn more about each.
Request the 20 page Wealth Dynamics eGuide